Kehityskohteiden roadmap

Tämä suunnitelma tarkentuu toteutuksen edetessä. Kehityskohteet ja toteutuksen ajankohta saattavat muuttua. Kehityskohteita ei ole tässä listassa esitetty tärkeysjärjestyksessä.

2017 tammikuun loppuun mennessä, tavoitteena on toteuttaa seuraavia toiminnallisuuksia:

Räätälöity Föli -versio
Digitransit -palvelulla toteutte räätälöity Turun alueen reittiopas, Föli

Desktop UI
Käyttöliittymä pöytätietokoneiden ja tablettien selaimille

Alueviestit
Määriteltyyn alueeseen liittyvä viesti käyttöliittymässä, esim tieto lisäpalveluista kuten kutsuliikenteestä.

Maksaminen
Maksamiseen liittyy useita ominaisuuksia joista ensimmäisessä vaiheessa pyritään toteuttamaan liikennöitsijätieto

Hakutoiminnallisuus
Hakukenttien käytettävyyden parantaminen

Pieniä parannuksia mm. seuraaviin kohteisiin:

 • Reitityksen logiikka
 • Tietoturvaominaisuudet
 • Paikannuksen hyväksikäyttö ja osoitteiden haku (Geokoodaus)
 • Yleinen käytettävyys

Bugikorjaukset

Palvelinympäristö
Teknisen käyttöympäristön määrittely ja käyttöönotto

Ohjelmointirajapinnat
Avoimet API:t, joilla kolmannen osapuolen palveluiden kehittäjät voivat käyttää reititystä ja muita toiminnallisuuksia

Tuotteenhallintamallin dokumentaatio, jossa kuvataan mm:

 • tehtävät, roolit ja päätöksenteon tasot
 • asiakasvaatimusten ja bugien käsittelyprosessi
 • kustannustenjaon yleiset periaatteet
 • vastuunjako

2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tavoitteita:

Terminaalivälireititys
Havainnollistaa palvelutasoa. Esitetään liikenteen solmukohtien välisiä yhteyksiä (myös vaihdollisia) aikataulumuodossa.

Virtuaalimonitori
Mahdollisuus tuottaa käyttöliittymällä pysäkki- ja terminaalimonitorin tyyppisiä näkymiä. Auttaa matkustajaa saamaan tiedon silloin kun ei vielä olla tarpeeksi lähellä terminaalinäyttöä tai näyttöjen vikatilanteissa.

Tulostaminen
Reittiehdotuksen tulostusmahdollisuus. Tarvitaan erityisesti avustettuun käyttöön, esim palvelupisteissä.

Maksaminen
Maksamiseen liittyy useita ominaisuuksia. Osa tästä työstä on aiemmin tehtyjen ominaisuuksien laajennuksia.

 • Matkan hinta
 • Linkitys ostamiseen
 • Mobiililipun integrointi

Automaattinen datan päivitys
Kerran vuorokaudessa automaattisesti tapahtuvan datapäivittämisen suunnittelu ja toteutus. Sisältää datan validoinnin ja mahdollisuuden palata nopeasti edelliseen dataan virheiden ilmetessä.

API ominaisuudet
Rajapintojen ominaisuuksien kehittäminen kolmansien tahojen tarpeita ja liikennekaaren vaatimuksia vastaavaksi.

Kertakirjautuminen (SSO)
Mahdollistaa henkilökohtaisten reititysasetusten, suosikkien, yms tietojen tallentamisen palvelun tarjoajan asiakastiliin, esim HSL-tunnukseen.

Käytettävyys
Tuotantoon vieminen tulee tuottamaan suuren määrän parannusehdotuksia käyttöliittymään ja toiminnalisuuksiin.

Matka-aikakartta
Valtakunnallinen matka-aikakartta, jolla voi tarkastella matka-aikoja eri sijainneissa ja eri matkustusmuotojen välillä. Korvaa myös HSL:n nykyisen matka-aikakartan http://mak.hsl.fi

Ylläpitäjän reititysasetukset
Luodaan erillinen näkymä, jossa ylläpitäjät/asiakasvastaavat voivat säätää kokonaisuuden kannalta parhaat oletusasetukset.

HSL.fi käyttöliittymä
Palveluversio, jossa Digitransit toiminnalisuus on yhdistetty HSL:n verkkopalveluihin.

HSL sovellus
Digitransit toiminnallisuuksien sovittaminen HSL:n mobiilisovellukseen

Pyöräilyominaisuuksien parantaminen

Bugikorjaukset

© Digitransit 2016