Digitransit APIs require registration. More information

Kehityskohteiden roadmap

Digitransit-kehittäjäyhteisö (HSL, Waltti Solutions ja Fintraffic) on valinnut seuraavat tavoitteet vuodelle 2023. Tämän lisäksi rinnalla tehdään jatkuvaa pienkehitystä sekä ylläpitoa.

OTP-reititysmoottorin versiopäivitys ja jatkokehitys (OTP2)

  • Nopeuttaa palvelua
  • Avaa uusia mahdollisuuksia reittioppaan jatkokehitykseen
  • Uuteen versioon palautetaan välipistereititysmahdollisuus, sekä lippurajoitustoiminto

Reittien pästötietiedot reittioppaaseen sekä reititys-API:iin

Kuormitustieto reittioppaaseen sekä reitiys-API:iin

Katkeamattomat matkaketjut

  • Vaihtoehdot tilanteissa, joissa reititys aikataulunmukaisella joukkoliikenteellä perille kohteeseen ei ole mahdollista.
  • GTFS Flex sekä GBFS-muotoisten datojen tuen rakentaminen.

Viron joukkoliikenne- ja lauttatietojen tuominen valtakunnalliseen reittioppaaseen

Reittiopas ja digitransit -palveluiden saatavuuden varmistaminen ja stabilointi

  • Varmistetaan sekä prosessimuutosten että teknisten muutosten avulla palveluiden jatkuva saatavuus
© Digitransit 2024