Kehityskohteiden roadmap

Vuosien 2019-2020 tavoitteita:

Häiriö- ja poikkeustilanteiden hallinta
Kehitetään Digitransitia esittämään liikenteen häiriö- ja poikkeustilanteet, kuten perutut vuorot ja työmaiden aiheuttamat poikkeukset käyttäjälle selkeästi. Selvitetään erilaiset poikkeustilanteet, käyttötapaukset ja lähtötiedot. Alkuvaiheessa kattava toteutus GTFS-RT-muodon Service Alerteille ja Trip Updateille.

API-managerointi
Kaistankäytön seuranta, mahdollisia muutoksia API:n käyttöön, esim. autentikointi.

Digitransitin modulaarisuuden parantaminen
Parannetaan mahdollisuuksia upottaa palvelu eri julkaisualustoille.

Karttatasojen jatkokehitys
Parannetaan mahdollisuuksia tuoda erilaisia aineistolähteitä karttatasoille.

Hintatiedon esittäminen ja linkitys maksamiseen
Hintatiedon esittäminen, maksuvyöhykkeet, linkitys maksamissovellukseen

Pyöräilyominaisuudet, v. 2.0
Pyöräilyominaisuuksien lisäkehitys nykyisistä ominaisuuksista saadun palautteen ja ominaisuustarpeiden pohjalta.

MaaS-palveluiden integrointi Digitransit-alustaan ja kutsuohjatut palvelut
Vaihtoehdot tilanteissa, joissa reititys aikataulunmukaisella joukkoliikenteellä perille kohteeseen ei ole mahdollista. GTFS Flex -muotoisen datan tuen rakentaminen.

Osallistuminen OpenTripPlannerin version 2.0 jatkokehitykseen
Seurataan OTP:n perusversion kehitystä ja osallistutaan kehitystyöhön tarvittaessa.

API-ominaisuudet
API:en ominaisuuksien kehittäminen kolmansien tahojen tarpeita ja liikennekaaren vaatimuksia vastaavaksi.

Matka-aikakartta
HSL:n nykyisen matka-aikakartta-palvelun valtakunnallisen seuraajan suunnittelu ja toteutus.

Virtuaalimonitori, v. 2.0
Virtuaalimonitorin ominaisuuksien kehittäminen ja sovittaminen uusiin käyttötapauksiin.

Terminaalivälireititys
Esitetään liikenteen solmukohtien välisiä yhteyksiä (myös vaihdollisia) aikataulumuodossa.

Kiinnitä itsesi matkaan -toiminnallisuus
Digitransit yhdistää käyttäjän kulkuvälineeseen ja tarjoaa dynaamisesti muuttuvia ohjeita matkan aikana.

Navigointiominaisuudet
Matkan jokaisessa vaiheessa tarkat ohjeet, kuten kävelyreitti listana kaduista ja ääniohjeet.

UI:n perusteellinen uudistus, Digitransit v. 2.0
Saavutettavuuden parantaminen, uudet käyttöliittymäratkaisut ja käyttökokemuksen kehitys kokonaisuutena.

Kirjautuminen
Käyttäjän tietojen hyödyntäminen personoidun palvelun tuottamiseksi