Kehityskohteiden roadmap

Vuoden 2017 tavoitteita:

Terminaalivälireititys
Havainnollistaa palvelutasoa. Esitetään liikenteen solmukohtien välisiä yhteyksiä (myös vaihdollisia) aikataulumuodossa.

Virtuaalimonitori
Mahdollisuus tuottaa käyttöliittymällä pysäkki- ja terminaalimonitorin tyyppisiä näkymiä. Auttaa matkustajaa saamaan tiedon silloin kun ei vielä olla tarpeeksi lähellä terminaalinäyttöä tai näyttöjen vikatilanteissa.

Tulostaminen
Reittiehdotuksen tulostusmahdollisuus. Tarvitaan erityisesti avustettuun käyttöön, esimerkiksi palvelupisteissä.

Maksaminen
Maksamiseen liittyy useita ominaisuuksia. Osa tästä työstä on aiemmin tehtyjen ominaisuuksien laajennuksia.

  • Matkan hinta
  • Linkitys ostamiseen
  • Mobiililipun integrointi

API ominaisuudet
Rajapintojen ominaisuuksien kehittäminen kolmansien tahojen tarpeita ja liikennekaaren vaatimuksia vastaavaksi.

Matka-aikakartta
Valtakunnallinen matka-aikakartta, jolla voi tarkastella matka-aikoja eri sijainneissa ja eri matkustusmuotojen välillä. Korvaa myös HSL:n nykyisen matka-aikakartan http://mak.hsl.fi

Ylläpitäjän reititysasetukset
Luodaan erillinen näkymä, jossa ylläpitäjät/asiakasvastaavat voivat säätää kokonaisuuden kannalta parhaat oletusasetukset.

HSL.fi käyttöliittymä
Palveluversio, jossa Digitransit toiminnalisuus on yhdistetty HSL:n verkkopalveluihin.

HSL-sovellus
Digitransit toiminnallisuuksien sovittaminen HSL:n mobiilisovellukseen

Pyöräilyominaisuuksien parantaminen

© Digitransit 2016