Kehityskohteiden roadmap

Digitransit-kehittäjäyhteisö (HSL, TVV LMJ Oy ja Fintraffic) on valinnut seuraavat tavoitteet vuodelle 2022. Tämän lisäksi rinnalla tehdään jatkuvaa pienkehitystä sekä ylläpitoa.

OTP-reititysmoottorin versiopäivitys (OTP2)

  • Mahdollistaa jatkokehitystä
  • Nopeuttaa palvelua

Katkeamattomat matkaketjut

  • Vaihtoehdot tilanteissa, joissa reititys aikataulunmukaisella joukkoliikenteellä perille kohteeseen ei ole mahdollista.
  • GTFS Flex sekä GBFS-muotoisten datojen tuen rakentaminen.

Liityntäpysäköinnin laajentaminen koko Suomen kattavaksi

  • HSL-alueella hyväksi koettujen liityntäpysäköintiominaisuuksien käyttöönotto myös valtakunnallisesti, aloittaen vaikuttavista kaukoliikenteen solmukohdista.

Kirjautumismahdollisuus omiin pysäkkinäyttöihin

  • Aiemmin käyttöönotetun oman pysäkkinäyttö -toiminnallisuuden parempi hallinnointi

Analytiikan lisääminen reittioppaisiin

  • Paremmalla käyttäjädatalla voidaan ohjata reittihakupalveluiden liiketoimintaa

Bussien kaukoliikenne

  • Tuodaan kaikki kansallisen koontikannan reittitiedot reittihakupalveluihin

Matkustajakapasiteetti

  • Reaaliaikainen liikennevälineiden kuormitustieto