Digitransit APIs require registration. More information

Kehityskohteiden roadmap

Digitransit-kehittäjäyhteisö (HSL, Waltti Solutions ja Fintraffic) on valinnut seuraavat tavoitteet vuodelle 2024. Tämän lisäksi rinnalla tehdään jatkuvaa pienkehitystä sekä ylläpitoa.

Uusi OTP2 rajapinta avataan julkisesti tarjolle

Mukana myös mm. päästötedot sekä kulkuneuvon kuormitustieto

Mahdollisuus lisätä kauttakulkupiste reittihakuun

Mahdollisten läpikulkupaikkojen aukioloaikojen huomioiminen reittiehdotuksissa

Matkaan kiinnittyminen

Reittioppaan toimintaa laajennetaan siten, että reittiehdotusten tarjoamisen lisäksi valitulle reitille pystyy halutessaan kiinnittymään ja tätä kautta saamaan tarkempaa tietoa valitusta reitistä reaaliajassa koko matkan ajan.

Katkeamattomat matkaketjut

Tämä kohde siirrettiin vuodelta 2023 vuodelle 2024. Tarjotaan reittivaihtoehdot tilanteissa, joisa reititys aikataulunmukaisella joukkoliikenteellä perille kohteeseen ei ole mahdollista. GTFS Flex sekä GBFS-muotoisten datojen tuen rakentaminen.

© Digitransit 2024